Totaallift opent IPAF opleidingscentrum voor hoogwerkertraining

Vanaf 1-1-2019 heeft Totaallift haar IPAF hoogwerker opleidingscentrum geopend.

Totaallift is gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken op hoogte. Naast verkoop, onderhoud en keuring van hoogwerkers, is Totaallift erkend opleidingscentrum voor het volgen van een hoogwerkertraining.

Veilig werken met een hoogwerker is van essentieel belang, maar helaas nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om deze reden biedt Totaallift de IPAF hoogwerkertraining – Veilig leren werken op hoogte – aan. Aan het eind van de cursus kunnen gebruikers veiliger, efficiënter en zelfverzekerder omgaan met een hoogwerker.

Wet en regelgeving

Door het toenemende gebruik van hoogwerkers is de wet- en regelgeving strenger geworden. Iedereen die een hoogwerker wil bedienen, dient volgens de wet een aantoonbare bedieningsinstructie te hebben gehad. Een erkende hoogwerkertraining voorziet hierin.

Inhoud

De opleiding is een eendaagse opleiding bestaande uit een theoretisch- en praktisch gedeelte. Gedurende deze hoogwerkertraining leert de cursist de hoogwerker waar hij dagelijks mee werkt optimaal te bedienen. In de cursus komen onder andere de verschillende typen hoogwerkers, Arbowetgeving en omgevings- en bodemcondities voor.

Certificaat

Bij het correct afronden van de opleiding ontvangt de cursist een IPAF PAL-Card. Hiermee kan de cursist aantonen dat hij/zij voldoet aan de wettelijke verplichting.

Overig nieuws