Inspectie: puinhoop in Amsterdamse bouw

Inspecteurs hebben bij een bouwcontrole vorige week in Amsterdam op meer dan de helft van de bouwplaatsen onveilige situaties en illegale werknemers aangetroffen.

Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat de controle noodzakelijk was, meldt de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag. Elf keer heeft de Inspectie het werk tijdelijk stilgelegd.

Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was. Niet alleen de werkgever kan hiervoor een boete krijgen van € 8.000,- , maar ook de opdrachtgever.

Ernstig valgevaar

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Zeven keer werd het werk door de inspectie stilgelegd omdat er sprake was van ernstig valgevaar en twee keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld. Bij één locatie was de werksituatie zo slecht dat de gehele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten.

Uitkering

Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot. Deze overtreding heeft de Inspectie doorgeven aan de gemeente.

Het is de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Al eerder deed zij dat in Utrecht en Tilburg. In alle gevallen moesten werkzaamheden stilgelegd worden en werd er onveilig gewerkt.


Bron: De Telegraaf

Overig nieuws