Record halfjaarlijkse omzet voor Haulotte

ValentijnValentijn

Haulotte heeft een record halfjaarlijkse omzet van 2019 geboekt van € 342,6 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode van 2018.

In lijn met eerdere financiële halfjaarresultaten bleef de Europese regio in de meeste markten een aanhoudende omzetgroei van 20% vertonen. De omzet in Azië-Pacific steeg met 21% tijdens de periode, gedreven door zeer goede verkoopprestaties in China en Australië. In Latijns-Amerika daalde de activiteit van de groep licht, 2% in vergelijking met 2018, waarbij alleen Brazilië groei liet zien. In Noord-Amerika steeg de omzet met 16%, gedreven door een terugkeer naar een duurzaam niveau van activiteit op het gebied van steigers.

De omzetgroei wordt nog steeds aangedreven door de verkoop van apparatuur, een stijging van 20% in de eerste helft van het jaar. De dienstverlening groeide met 3% en de verhuur met 22%. Het courante bedrijfsresultaat, exclusief wisselkoerswinsten en -verliezen, uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 18% tot € 23,8 miljoen; gedreven door volumegroei, een significante verbetering van de machinemix en hogere verkoopprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere componentkosten en vaste kostenstijgingen als gevolg van de implementatie van het strategische plan van de groep. Het totale bedrijfsresultaat steeg met 4% en het nettoresultaat met 32% tijdens deze periode tot 5,1% van de omzet.

Nieuwe kredietovereenkomst

De behoefte van de groep aan werkkapitaal, gemeten in omzetdagen, daalde met meer dan een maand, wat resulteerde in een toename van de geconsolideerde nettoschuld met € 10,1 miljoen in het eerste halfjaar. Op 17 juli tekende Haulotte een nieuwe syndicaatskredietovereenkomst met zijn bankpartners voor € 130 miljoen, waardoor het de financiële middelen kreeg die nodig zijn voor zijn ontwikkeling.

Een woordvoerde van Haulotte gaf aan: “Na een aantal jaren van sterke groei vertoonde de wereldwijde hoogwerkermarkt tekenen van vertraging in de eerste helft van 2019; met name Noord-Amerika daalde en Europa bleef over het algemeen stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar.”

Haulotte heeft als doelstelling voor 2019 een groei van de omzet en het huidige bedrijfsresultaat, exclusief wisselkoerswinsten en -verliezen, van ongeveer + 10%.

Overig nieuws