Positieve signalen voor Europese capex

ComputerComputer

De meerderheid (54%) van de respondenten op een enquête onder verhuurbedrijven over heel Europa heeft gesuggereerd dat ze de kapitaaluitgaven voor hun wagenpark in de nabije toekomst zullen behouden of zelfs zullen verhogen.

54% van de respondenten op het gebied van verhuur heeft geen plannen om de capex te verminderen terwijl 46% van de respondenten op het gebied van verhuur wel van plan is om hun capex te verminderen.

Het onderzoek is onlangs uitgevoerd door Lectura, in samenwerking met de European Rental Association (ERA) en het Committee for European Construction Equipment (CECE).

Er werden meer dan 30.000 antwoorden op enquêtes verzameld. De geanalyseerde Europese steekproef wordt vertegenwoordigd door 10.180 reacties, waarvan 3% afkomstig is van verhuurbedrijven. De rest waren eigenaren van machines (74%), aannemers (13%) en dealers (10%).

Wat betreft de impact van de pandemie op verhuurbedrijven tot nu toe, lieten de reacties een gemengd beeld zien. Hoewel 64% een zekere daling van de bedrijfsactiviteit zag, meldde 28% geen impact. Van degenen die zijn getroffen, heeft 19% een daling van 30-50% in activiteit gezien. Daarentegen heeft 8% van de respondenten een stijging ervaren.

48% van de respondenten op het gebied van verhuur zei dat verhuur op korte termijn het meest getroffen bedrijfssegment was, terwijl 19% suggereerde dat verhuur op lange termijn het hardst was getroffen.

De overgrote meerderheid (77%) van de verhuurders heeft geen enkel deel van hun vloot hoeven te verkopen om de liquiditeit te verbeteren.

Overig nieuws