Van den Heuvel ontvangt nieuwe Bobcat verreiker

Onlangs werd op de locatie van Van den Heuvel op het terrein van Tata Steel een nieuwe Bobcat-verreiker afgeleverd.

De T40.180SLP, die geheel in de huisstijl van Van den Heuvel is uitgevoerd, werd af fabriek geleverd met een werkplatform. Dankzij de ‘samenbouwverklaring’ is het gebruik van de werkbak in combinatie met deze specifieke verreiker toegestaan. De wet- en regelgeving voor het gebruik van werkbakken in combinatie met hef- en hijsmachines werd in juli 2020 aangepast. De Bobcat-werkbak is uitgerust met een afstandsbediening, waarmee de medewerker(s) in de werkbak zelf de verreiker kunnen bedienen. Dat maakt het werken op hoogte sneller en efficiënter.

Van den Heuvel is een Nederlands familiebedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van infrastructurele werken voor water, energie en telecommunicatie. Het bedrijf, dat 10 vestigingen en ruim 700 werknemers heeft, verzorgt ontwerp, advisering en uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van kabels en leidingen en de ondergrondse aanleg van riolering, persleidingen, grond- en straatwerk en aanverwante civieltechnische werken en bodemsaneringen.

Van den Heuvel is een preferred supplier van Tata Steel. Net als de andere elf aannemingsbedrijven, die voor de staalfabriek werken, heeft Van den Heuvel een eigen vestiging op het ‘aannemerspark’ op het terrein van Tata Steel. Op de locatie, waar 12 personen werken, staan een kantoorunit, een werkplaats en loodsen voor de opslag van machines en materiaal. Die tijdelijke locatie bij de klant biedt aanzienlijke logistieke voordelen, want het terrein van Tata Steel bij IJmuiden heeft een oppervlakte van meer dan 750 hectare en ligt in een economisch belangrijke, drukke en dus soms lastig te bereiken regio. Vanaf de eigen vestiging kan bovendien veel sneller gereageerd worden op storingen.

Programma van eisen

De verreiker is een belangrijke machine voor het werk van Van den Heuvel bij Tata Steel. Naast wat laad- en loswerk wordt de verreiker in combinatie met een werkbak vooral gebruikt voor het inmeten en inspecteren van leidingnetwerken, maar ook voor installatie-, reparatie-, las- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. Aangezien de oude verreiker inmiddels de respectabele leeftijd van 21 jaar had bereikt en technische mankementen begon te vertonen, ging Van den Heuvel op zoek naar een vervanger.

“Uiteindelijk kozen we voor de compacte T40.180SLP; vooral vanwege het hefvermogen, de hefhoogte van 18 meter, de functionaliteit, de werkbak en de onderhoudsvriendelijkheid. Ook de uitstekende stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt, de lange wielbasis, het zware tegengewicht, de gewichtsverdeling en de stempels was voor ons uiteraard van groot belang, omdat er mensen op het platform werken. Al die aspecten waren in het programma van eisen opgenomen”, verduidelijkt Marco Bervoets, die als Manager Bureau Ondersteuning voor de aanschaf van de nieuwe machine verantwoordelijk was. Van den Heuvel heeft een eigen materieeldienst, die alle machines zelf in eigendom heeft. Dat is een bewuste keuze om de machines de eigen identiteit en herkenbaarheid te geven en flexibel te zijn bij het inplannen en het transport van machines. De nieuwe Bobcat-verreiker is trouwens dedicated voor de werkzaamheden op het terrein van Tata Steel.

Samenbouwverklaring en afstandsbediening

Omdat in juli 2020 als gevolg van enkele ernstige ongevallen de wet- en regelgeving voor het gebruik van werkbakken in combinatie met hef- en hijsmachines was veranderd, moest het werkplatform ook door Bobcat geleverd worden. De combinatie van machine en werkplatform is door TüV gekeurd en gecertificeerd. De zogenaamde ‘samenbouwverklaring’ garandeert een optimaal technisch functioneren van machine en werkplatform en dus ook veiligheid voor de gebruikers.

De afstandsbediening is eveneens een wezenlijk onderdeel van de configuratie van de nieuwe verreiker. Het bedieningspaneel wordt in de speciale houder in de werkbak geplaatst en met een kabel verbonden. Met de afstandsbediening kunnen alle normale functies voor het rijden, heffen en de positionering van het platform bediend worden. De werkbak is uitgerust met een kleine compensatiecilinder, die ervoor zorgt dat de werkbak altijd exact 180 graden horizontaal staat.  Daarnaast kan de bak 90 graden naar rechts en links gedraaid worden. In combinatie met het giekpositioneringssysteem kan de werkbak dus heel nauwkeurig gemanoeuvreerd worden.

De werkbak wordt met behulp van een normale snelkoppeling aan de verreiker bevestigd en heeft een maximaal laadvermogen van 300 kilo. De werkbak biedt dus ruimte aan twee personen en wat materiaal of gereedschap. Bij de werkzaamheden voor Tata Steel worden afhankelijk van de werkzaamheden handgereedschap, las- en slijpapparatuur en een brandblusser in de werkbak meegenomen.

Veiligheid

Hoewel een valbeveiliging voor het werken met een hoogwerker pas verplicht is vanaf 2,5 meter moeten de medewerkers van Van de Heuvel altijd een valbeveiliging gebruiken. “Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dus afhankelijk van de werkhoogte gebruiken we vallijnen van 1,5 of 6 meter, die aan de werkbak bevestigd worden. Ook  houden we ons strikt aan de regels met betrekking tot de maximale hellingshoek van de machine en de richtlijnen voor de maximale windsnelheid bij het werken op hoogte in de buitenlucht”, licht Bervoets toe. “De Bobcat-verreiker is standaard uitgerust met tal van voorzieningen, die het werken met de machine bijzonder veilig maken. Zo kan de werkbak niet opgetild worden als de stempels niet zijn uitgezet en kunnen de stempels pas ingetrokken worden als het werkplatform in de transportstand teruggekeerd is.

Overig nieuws