“Bouwprofessional ziet bedrijfsongeval als vanzelfsprekend”

Momenteel maakt één op de vijf professionals (22%) zich zorgen over de veiligheid op de bouwplaats, blijkt uit de Boels Rental Bouwindex*.

20 procent van de bouwprofessionals beschouwt volgens het onderzoek een arbeidsongeval als een vanzelfsprekend risico. Een belangrijk gevolg van de bezorgdheid over de veiligheid is dat 30 procent van de professionals weleens opdrachten hierom weigert.

Wanneer neemt volgens hen de kans op ongelukken toe? Vooral de aanwezigheid van meerdere partijen op een bouwplaats (68%) kan leiden tot risico’s op ongevallen door de verschillende werkzaamheden. Desondanks ervaart de meerderheid (59%) de werkomgeving als veilig genoeg.

Volgens demissionair minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebeurt het nog te vaak dat mensen in Nederland ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. De overheid heeft de doelstelling gesteld van nul sterfgevallen door werk voor 2040. Een streven dat dit jaar al niet meer haalbaar is. Ook één op de vier bouwprofessionals (26%) ziet het somber in en denkt dat dit niet mogelijk is. Deze mening wordt met name gedeeld onder jongeren onder de 35 jaar (54%).

“Bewustwording van veiligheid op de bouwplaats is noodzakelijk om de veiligheidscultuur te versterken. Een ongeluk op de bouwplaats zou ook geen vanzelfsprekend risico mogen zijn. Een betere samenwerking tussen stakeholders kan ons helpen om meer te leren van gevaren in de bouw, zodat we passende preventieve maatregelen kunnen nemen. Op deze manier streven we samen naar een cultuur waarin het doel van nul dodelijke ongevallen niet alleen haalbaar is, maar ook de persoonlijke verwachting is van professionals in de bouw”, aldus Sven Janssen, Health & Safety Manager bij Boels Rental.

*Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect onder 404 Nederlanders werkzaam binnen de bouwsector.

De bron van dit artikel is een persbericht opgesteld en uitgestuurd door Boels.

Overig nieuws